HILDE RYCKAERT
LOGOPEDIE
Hilde Ryckaert
is een logopediste uit Wingene. Ze heeft 25 jaar ervaring. Haar kracht? Inlevingsvermogen en betrokkenheid. Bij haar kan je aankloppen voor articulatie, taalontwikkeling, afwijkend mondgedrag, stotteren, leerstoornissen en leren leren. Ze werkt zowel met kleuters, lagereschoolkinderen als adolescenten.
Je kind, het juiste spoor…
 als alle stukjes in elkaar vallen
Wat
Het standaardkind bestaat niet. Ze hebben allemaal hun eigen identiteit, troeven en valkuilen. Samen met hen leggen we de puzzelstukken stap voor stap bij elkaar tot het plaatje klopt.
Hilde Ryckaert behandelt:
Articulatieproblemen
(fonetisch, fonologisch)
Taalontwikkelingsstoornissen
(taalachterstand, dysfasie)
Leerproblemen
(dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)
Oro-myofunctionele stoornissen
(foutief slikken, duimzuigen)
Spreekvloeiendheidsstoornissen
(stotteren, broddelen)
Ze geeft ook studiebegeleiding aan kinderen tussen 10 en 15 jaar (leren leren). Daaronder valt opmaken van een studieplan, verkennen en verwerken van leerstof en helpen bij efficiënt memoriseren.
Contact
Wingenesteenweg 19
BE-8750 Wingene (Zwevezele)
West-Vlaanderen, België
Tel: 051 72 46 26
Gsm: 0491 73 64 04
Afspraken

Komt er onverwacht iets tussen, dan kan je je afspraak verzetten naar een ander moment als je Hilde Ryckaert tijdig verwittigt. Zoniet wordt de sessie aangerekend.

Als de therapie op school plaatsvindt, geven de ouders door wanneer het kind afwezig is door ziekte, de school dicht is of een andere activiteit ingepland heeft.

Meer Info

Hilde Ryckaert is een geconventioneerde logopediste. Ze hanteert de honoraria die het RIZIV vastlegt. De exacte tarieven en de terugbetalingsvoorwaarden vind je op hun website terug.

Als de verplichte verzekering niet tussenbeide komt, voorzien de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming via de aanvullende verzekering. Dat varieert van ziekenfonds tot ziekenfonds. Hilde bezorgt je alle bijkomende informatie tijdens de consultaties.